Mimo ogromnego potencjału i popularności marki, koncern zrezygnował z dotychczasowej nazwy CPN. Decyzją zarządu w 2000 roku przeprowadzono renaming i nadano nową nazwę – Orlen – pod którą do dziś marka funkcjonuje. Wraz z nazwą dokonano zmiany logo tak, aby były ze sobą tożsame.

zmiana nazwy cpn

Sledź nas:
Bookmark and Share